Žena

Dana Drábová

Ing. Dana Drábová, PhD., dr.h.c. mult. , česká jaderná inženýrka se narodila 3. června 1961 v Praze. Po absolvování gymnázia ve studiu pokračovala. V letech 1980-1985 absolvovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. V oboru dozimetrie a aplikaci ionizujícího záření. Doktorské studium v oboru jaderná fyzika ukončila v roce 2000. Poté pracovala ve funkci ředitelky Státního ústavu radiační ochrany a posléze byla zvolena do čela Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V listopadu roku 2006 nastupuje na tři roky do funkce předsedkyně Asociace západoevropských jaderných dozorů.

Jaderná elektrárna

Pro svoje pevné vědecké postoje se stala v současné době jednou z nejuznávanějších osobností. Která často přednáší o nutnosti kritického myšlení a snaze co největšího pochopení ve vztahu lidí nejen k přírodě. Ale i k celému světu. Což především mladí lidé musí pochopit a přijat za své. Technická univerzita v Liberci této mimořádné ženě udělila v roce 2013 Čestný doktorát za propagaci vědy a o rok později převzala u příležitosti 28. října medaili Za zásluhy. V roce 2016 je oceněna i na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Srdce

Dana Drábová se stačila, mimo své úspěšné vědecké kariéry, zapojit i do politického života. Jak lokálního, tak regionálního. Coby nestraník vstupuje do politiky v rodných Pyšelích. Už v roce 1998 je zvolena do Zastupitelstva města. Kde je od roku 2010 místostarostkou. Tuto funkci obhájila i v listopadu roku 2014. Ve volbách v letech 2002 a 2006 jako nezávislá za SNK-ED a v následujících 2010 a 2014 za uskupení STAN. V krajských volbách se její jméno objevilo na druhém místě kandidátky ve Středočeském kraji. A přestože byla zvolena velkým množstvím preferenčních hlasů, na svůj mandát rezignovala. Pro neslučitelnost funkce zastupitelské s funkcí předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost. Život této mimořádné a moudré ženy je naplněn službou. Jak v oboru vědkyně a jaderné inženýrky, tak v záslužné práci pro spoluobčany. Při které nikdy nelituje osobního času a věnuje se svému poslání s čistým svědomím. A se srdcem na dlani.