PC

Počítače a děti

Návyková elektronika

Není žádným tajemstvím, že děti se v dnešní době zajímá o elektroniku již v nízkém věku. Rozhodně je lákavá i pro dospělé, a proto se není čemu divit, že o ni mají zájem. Proto si třeba půjčují mobilní telefon od rodičů. Ty jim koupi mnohdy ve školním věku vlastní, aby mohli komunikovat s rodiči tak, že jim v případě potřeby poradí. Samozřejmě v době internetu na něm můžou dělat kde co. Dalším využíváním zatížením je počítač, protože na něm lze hrát spousta her.

statistika na obrazovce

Obě zařízení se dají využívat do školy, ale také zároveň k zábavě. Je proto dobré mít přehled o tom, kolik s elektronikou naše dítě tráví času a co na ní vlastně dělá. Není totiž vhodné přijít ze školy a hrát několik hodin hry. Je totiž potřeba myslet i na svět reálný, přičemž pro děti je výhodné věnovat se pohybu, chodit za kamarády ven a dělat další takovém běžné aktivity. Umět ovládat moderní technologie se hodí, ale i zde platí pravidlo všeho s mírou.

Rozumné používání

Na internetu hrozí jistá nebezpečí, a proto bychom měli nejprve našemu potomkovi vysvětlit možná rizika, aby věděl, že kromě toho hezkého je tu i stinná stránka. Prevencí je proto bezpečné chování a neposkytování, svých osobních údajů kde komu. Z důvodu prevence není také problém na zatížení svých dětí zablokovat některé weby. Windows také umožňuje rodičovskou kontrolu, která myslí na děti. Může se takto snadno přímo přes operační sytém dohlížet na to, co děti dělají.

mobil v ruce

Zároveň se tu dá snadno zákaz či omezit doba na jednotlivé programy. Řekněme, že dítěti necháme neomezenou dobu na software potřebný k plnění povinností do školy, ale omezíme hry například na hodinu denně. Konkrétní nastavení je už samozřejmě na Vás. Kdyby se stalo, že časový limit vyprší, ale povolíte dítěti delší dobu, tak to není problém. Nastavíte novou povolenou dobu používání navíc a zadáte své heslo.