Zvířata

Posvátné kočky


Víte o tom, že zvířata byla dříve vůbec nÄ›kdy v pravÄ›ku a nebo ve stÅ™edovÄ›ku využívána hlavnÄ› jako užitková zvířata? Já si myslím, že takových domácích mazlíÄků, jako jich je nyní, tak byly málokdy zvířata. Dříve, tÅ™eba pÅ™ed pÄ›t seti lety nebo pÅ™ed tisíci lety, byla málo využívána jako domácí mazlíÄek. Spíše to bylo tak, že tÅ™eba nÄ›které zvíře bylo jako posvátné. A v EgyptÄ› hlavnÄ› byly posvátné koÄky. Tam tÅ™eba v EgyptÄ›, když se tÅ™eba stalo nÄ›co koÄce a nebo vy byste nÄ›co dříve udÄ›lali koÄce v dobÄ› éry Egypta nÄ›kdy pÅ™ed naším letopoÄtem, tak byste mÄ›li opravdu veliké problémy. Myslím si, že by vás Äekala i smrt. Ano, smrt za zabití posvátné koÄky v EgyptÄ›.

V EgyptÄ› byly posvátné koÄky.

Dneska je tomu úplnÄ› jinak. A vÄ›dÄ›li jste o tom, že v dneÅ¡ní dobÄ› je koÄka spíše Å¡kodná? Ano, koÄka je Å¡kodná, i když nám pomáhá lovit tÅ™eba hlodavce a nebo tÅ™eba takhle podobnÄ›, tak je stejnÄ› i tak koÄka Å¡kodná. Nevím proÄ, ale také je to hlavnÄ› asi kvůli tomu, že loví ptáky a také jeÅ¡tÄ›rky a rybiÄky z terárií a ze zahradních jezírek. Také máme zahradní jezírko a nemáme vůbec žádnou koÄku, ale také si všímáme, že k nám chodí vždycky tak dvě nebo tÅ™i koÄky, které právÄ› nám chodí vytahovat rybiÄky ze zahradního akvárka. Tohle opravdu mÄ› vadí. My to máme už opravdu hodnÄ› oÅ¡etÅ™ené a také zařízené, aby se tam nikdo a nic nedostal, ale vždy to jednoduÅ¡e najde koÄka.

Máme krásné jezírko.

A skoÄí opravdu hodnÄ› vysoko a zase nÄ›jaký betonový plot s ostnatými dráty dávat tam nechceme, protože to by potom vypadalo zase moc nevzhlednÄ›. Takže absolutnÄ› nevím, co máme dÄ›lat. NaÅ¡e dÄ›ti by si doma přály mít koÄiÄku, jenomže já už na koÄky mám takovou alergii, že rozhodnÄ› žádnou doma nechci. Máme dva pejsky, máme dva pudly a myslím si, že je to opravdu skvÄ›lé. Ale nyní pÅ™emýšlím, že bych jeÅ¡tÄ› pořídila tÅ™eba nÄ›jakého loveckého psa k nám na zahradu, že by vyhánÄ›l koÄky. Já si myslím, že tohle pomůže úplnÄ› jako stoprocentní ochrana pÅ™ed tím, aby k nám lezly cizí koÄky a potom vytahovaly z naÅ¡eho zahradního jezírka rybiÄky.